Tag Archives: инсталирам

Инсталиране на икона на сайта върху началния екран на мобилния телефон

Фигура 1

От началния екран на мобилния телефон в прозорчето на Гугъл търсачка изписвате petkovmusic.eu. Мястото е отбелязано с червено.

Задавате търсене.

Фигура 2

Ще Ви се появи заредения сайт.

В горен десен ъгъл има три вертикални точки (…). Мястото е отбелязано с червено.

Натискате трите точки.

Фигура 3

На екрана ще Ви се появи следния списък.

Избирате опцията отбелязана в червено “Add to Home screen” или “Добавяне към началния екран

Фигура 4

Отваня се следния екран.

Избирате опцията “Add” или “Добави

Фигура 5

На началния екран на Вашия мобилен телефон се появява иконката “GLP” Иконката е отбелязана в червено.

0:00
0:00