Membership Checkout

Membership Level change

You have selected the БЕЗПЛАТЕН membership level.

ЗВУКОЧЕСТОТНА МУЗИКОТЕРАПИЯ

  • Достъп до пълни аудио сесии с високо качество на звука, при което няма загуба на лечебните свойства на звуковите честоти;
  • БЕЗПЛАТНО ползване завинаги на ограничен брой музикални сесии;
  • Само за лично ползване;
  • Няма лимит за брой пъти ползване на предоставените музикални сесии в сайта;
  • Контакт по имейл;
  • Възможност за закупуване на музикалните сесии за слушане офлайн;
  • Възможност за надграждане до Премиум по всяко време;
  • Анулиране по всяко време.

The price for membership is Free now.

Do you have a discount code?


Account Information Already have an account? Log in here

Hint: The password should be at least twelve characters long. To make it stronger, use upper and lower case letters, numbers, and symbols like ! " ? $ % ^ & ).
LEAVE THIS BLANK

Spread my music
0:00
0:00