СТАНОВИЩЕ ОТ ДОЦ. СТОЙКА РАДЕВА

СТАНОВИЩЕ от ДОЦ. СТОЙКА РАДЕВА, ГЛАВЕН АСИСТЕНТ, НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА“-ИСУЛ Относно: Направени тестове в УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА“-ИСУЛ на звукочестотни терапии на GLP ЗВУКОЧЕСТОТНА
Read More

0:00
0:00