За нас

Проект на Фондация “Звезден старт на таланти”

GLP- ЗВУКОЧЕСТОТНА МУЗИКОТЕРАПИЯ е форма на терапия, която използва музиката и лечебни звукови честоти, за да помогне на хората да подобрят своето психическо, физическо и социално благополучие. Този вид терапия може да бъде полезен за хора от всички възрасти и с различни предизвикателства и затруднения.

Ние използваме лечебни звукови честоти, които са разработени от експерти и тествани в различни варианти. Те могат да бъдат от прости до много сложни и да са насочени към определени части на тялото. Тези звукови честоти са вплетени със специално композирана музика от композитора Гриша Петков и така изграждаме музикалните сеанси.

За по-детайлна информация, прочетете Въпроси и Отговори:

Spread my music
0:00
0:00