СТАНОВИЩЕ ОТ ДОЦ. СТОЙКА РАДЕВА

СТАНОВИЩЕ

от

ДОЦ. СТОЙКА РАДЕВА, ГЛАВЕН АСИСТЕНТ,

НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА“-ИСУЛ

Относно: Направени тестове в УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА“-ИСУЛ на звукочестотни терапии на GLP ЗВУКОЧЕСТОТНА МУЗИКОТЕРАПИЯ, собственост на Фондация „Звезден старт на таланти“ с интернет адрес: https://petkovmusic.eu/ като част от конвенционалната терапия.

Звукочестотната музикотерапия намира своята обосновка в редица аспекти на физиологията, биологията и рефлексотерапията на различни състояния в ежедневието. Това е лесна за изпълнение и приятна за пациента методика, която може да бъде адекватна комплементарна терапия в редица клинични случаи.

Краткият ни клиничен опит се състои в използването на методиката като допълваща терапия, част от физиотерапевтична програма за повлияване на подостра и хронична болка в мускулно-скелетната система с различна етиология/ генеза. Наблюденията ни показват, че пациентите добре понасят терапията и се чувстват приятно при провеждане на процедурите. Усещането за болка намалява значимо, като успоредно с това има и благоприятен релаксиращ ефект. Това въздействие върху психо-емоционалното равновесие допринася за повишаване на прага на болката, което е в основата на контролирането на симптоматиката.

По-прецизни и задълбочени клинични наблюдения и изследвания са необходими за установяване на точните механизми на действие, както и прецизиране на приложението при различни състояния и заболявания.

Гл. Физиотерапевт: д-р Стойка Радева, д.м.

Spread my music

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0:00
0:00