ОТЗИВИ

СПЕЦИАЛИСТИ

СТАНОВИЩЕ ОТ ДОЦ. СТОЙКА РАДЕВА

СТАНОВИЩЕ от ДОЦ. СТОЙКА РАДЕВА, ГЛАВЕН АСИСТЕНТ, НАЧАЛНИК КЛИНИКА ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА“-ИСУЛ Относно: Направени тестове...
Read More

Spread my music
0:00
0:00