За нас

GLP- ЗВУКОЧЕСТОТНА МУЗИКОТЕРАПИЯ

Музикалната терапия е форма на терапия, която използва музиката и музикалния процес, за да помогне на хората да подобрят своето психическо, физическо и социално благополучие. Музикалната терапия се използва в различни контексти, включително психиатрични болници, рехабилитационни центрове, училища, домове за грижа, работа с деца със специални нужди, лица с увреждания и други. Професионален музикално-терапевтичен специалист работи с клиентите, индивидуализира терапевтичните сесии и използва различни музикални техники и активности, съобразени със специфичните нужди и цели на всеки един клиент.

Spread my music
0:00
0:00